עיריית תל אביב יפו
אוניברסיטת ת"א
קבוצת מבנה
עיריית כפר סבא
עיריית רעננה
עיריית יהוד
חברה לשיכון בע"מ
קיבוץ חולדה
כפר יונה